Mgr. Linda Grillová, Ph.D.

Doctoral thesis

Sekvenční analýza genomů Treponema pallidum subsp. pallidum izolovaných z klinického materiálu

Sequencing analysis of Treponema pallidum subsp. pallidum isolated from clinical material
Abstract:
Úvod. Syfilis je onemocnění, které způsobuje bakterie Treponema pallidum subsp. pallidum (TPA), a které může vést k celkové systémové infekci lidského těla. Prevalence syfilis v posledních desítkách let stoupá, a to i přes existenci efektivní léčby, a celosvětová incidence dosahuje až 10 milionů případů ročně. TPA není možno studovat pomocí klasických mikrobiologických přístupů, protože tato bakterie …more
Abstract:
Introduction. Syphilis is a bacterial infection causing system damage to the body through the dissemination of the agent Treponema pallidum subsp. pallidum (TPA). Despite the availability of effective treatment, last few decades have witnessed a dramatic global re-emergence of syphilis, with annual worldwide incidence reaching more than 10 million. TPA cannot be studied using traditional microbiological …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 9. 2017
  • Supervisor: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta