Bc. Petra BOHÁČOVÁ

Diplomová práce

Vliv genotoxických a mutagenních látek na topologický stav plasmidové DNA

Influence of genotoxic and mutagenic agents on the topological state of plasmid DNA
Anotace:
Předložená diplomová práce se zaměřuje na hodnocení genotoxických účinků azidu sodného a nitrofurantoinu pomocí molekulárně ? biologických metod. Obě chemikálie se používají jako standardy při Amesově testu. Testy byly provedeny na plazmidech pBS (bakteriální kmen E. coli TOP10) a pPK1 (bakteriálního kmene E. coli HB101), ve variantách in vitro a in situ. K hodnocení poškození bází byly použity reparační …více
Abstract:
The objective of the thesis was to evaluate the genotoxic effect of sodium azide and nitrofurantoin. The molecular ? biological methods were chosen for the detection of damage. Both chemicals are used as standards in Ames test. The tests (in vitro and in situ variations) were applied to pBS plasmid (E. coli strain TOP10) and pPK1 plasmid (bacteria E. coli strain HB101). For the assessment of bases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOHÁČOVÁ, Petra. Vliv genotoxických a mutagenních látek na topologický stav plasmidové DNA. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Učitelství Chemie - Biologie pro střední školy