Theses 

Obnovitelné zdroje energie a jejich využití v České republice – Alena Kohútová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Alena Kohútová

Diplomová práce

Obnovitelné zdroje energie a jejich využití v České republice

Renewable resources of energy and their use in the Czech Republic

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou Obnovitelných zdrojů energie a jejich využitím v České republice. V první kapitole jsou rozebrány základní pojmy, které budou figurovat napříč celou prací, dále jsou stručně charakterizovány zdroje neobnovitelné a podrobněji zdroje obnovitelné. Druhá kapitola informuje o stavu české energetiky, zaměří se dále na výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a nakonec uvede množství instalovaného výkonu elektráren fungujících na bázi obnovitelných zdrojů. Třetí kapitola se týká podpory obnovitelných zdrojů energie v České republice a nakonec poslední kapitola obsahuje případovou studii, která je zaměřena na konkrétní využití solární energie na střeše rodinného domu. V případové studii bylo porovnáno několik panelů od různých výrobců a efektivnost návratnosti investice u každého z nich. Případová studie je provedena metodou sběru informací a následného provedení výpočtů. Výsledkem diplomové práce je zjištění, že podpora na využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice je dostatečná a zároveň že je efektivní investovat do solárních systémů k výrobě elektrické energie pro rodinný dům v případě získání dotace.

Abstract: This diploma thesis is concerned with renewable resources of energy and their use in the Czech Republic. The first charter includes not only basic terms that will be used during whole the thesis but also a short description of non-renewable sources and detailed description of renewable resources of energy. The second chapter informs about the energy industry and it concentrates on the production of electricity and heat by renewable resources. Moreover, this chapter introduces install energy output of renewable resources in the Czech Republic. Third chapter is dedicated to financial aid heading towards renewable resources of energy in the Czech Republic and finally fourth chapter contains the case study, which is focused on the efficiency of investment payback of solar system installed on the roof of family house for gaining electricity. In the case study there is a comparison of several solar panels made by different producers and it is also compared the efficiency of investment payback for each solar panel. The case study is carrying out using method of collecting information followed by several calculations. The result of the diploma thesis is finding that the financial support for using renewable resources is adequate. Furthermore, the second finding is that investment to installation of the solar system to the roof of the family house is efficient in case of obtaining the financial aid.

Klíčová slova: Nová zelená úsporám, Návratnost investice, Zdroje energie

Keywords: Investment payback, Sources of energy, Financial support

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2017
  • Vedoucí: Milan Vošta
  • Oponent: Jarolím Antal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71138


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:40, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz