Bc. Pavla Šmejkalová

Diplomová práce

Systém státní sociální podpory v ČR

State Social Support System in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na systém státní sociální podpory a jeho právní úpravu v České republice. Shrnuje cíle a účel systému, definuje základní pojmy, vyhodnocuje účelnost a efektivnost. Pojednává též o tematicky souvisejícím obecném institutu – systému sociálního zabezpečení. Největší pozornost je věnována jednotlivým dávkám státní sociální podpory. Provádí rozbor jejich platné právní úpravy …více
Abstract:
The thesis is focused on state social support system and its legal form in the Czech Republic. It summarizes goals and purpose of the system, defines fundamental concepts, evaluates purposefulness and effectiveness. It also concerns with related institute – social security scheme. It pays close attention to individual benefits. It analyses benefits as they are defined by law in force and evaluates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní