Mgr. Štěpán Válek, Ph.D.

Doctoral thesis

The Dropout Variables Related to the Early-School Girsl' Withdrawal from Organized Physical Activities and Sports

The Dropout Variables Related to the Early-School Girsl' Withdrawal from Organized Physical Activities and Sports
Abstract:
Tato disertační práce chce přispět k existujícímu souhrnu poznání ve sportovním tréninku mládeže a pomoct snížit odpadávání dívek. Studie se opírá o Teorii přechodu (Theory of Transition) a její první dvě etapy celoživotního sportovního vývoje. Bylo nahráno 299 krátkých telefonních hovorů s rodiči z původního záměrně vybraného souboru 421 dívek ve věku 5,5-10,5 let. Byly provedeny semistrukturované …more
Abstract:
This dissertation thesis aims to contribute to the existing body of knowledge in youth sport training and help reduce the girls’ dropout. The study builds on the Theory of Transition and its first two stages of life-span sports development. 299 short telephone calls were recorded with parents from the original purposive sample of 421 girls aged between 5.5-10.5. Semi-structured interviews were carried …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2020
  • Supervisor: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
  • Reader: doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D., doc. PaedDr. Peter Mačura, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií