Mgr. Štěpán Válek, Ph.D.

Disertační práce

The Dropout Variables Related to the Early-School Girsl' Withdrawal from Organized Physical Activities and Sports

The Dropout Variables Related to the Early-School Girsl' Withdrawal from Organized Physical Activities and Sports
Anotace:
Tato disertační práce chce přispět k existujícímu souhrnu poznání ve sportovním tréninku mládeže a pomoct snížit odpadávání dívek. Studie se opírá o Teorii přechodu (Theory of Transition) a její první dvě etapy celoživotního sportovního vývoje. Bylo nahráno 299 krátkých telefonních hovorů s rodiči z původního záměrně vybraného souboru 421 dívek ve věku 5,5-10,5 let. Byly provedeny semistrukturované …více
Abstract:
This dissertation thesis aims to contribute to the existing body of knowledge in youth sport training and help reduce the girls’ dropout. The study builds on the Theory of Transition and its first two stages of life-span sports development. 299 short telephone calls were recorded with parents from the original purposive sample of 421 girls aged between 5.5-10.5. Semi-structured interviews were carried …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D., doc. PaedDr. Peter Mačura, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií