Ing. Petra Pavlíková

Diplomová práce

Extrakce antioxidantů z rostlinného materiálu a jejich HPLC stanovení

Extraction of Antioxidants from Plant Material and its HPLC Determination
Anotace:
Tato práce se zabývá stanovením vybraných antioxidantů v rostlinném materiálu. Je zaměřena především na využití moderních extrakčních technik, zejména na vysokotlakou extrakci rozpouštědlem (PFE), extrakci v ultrazvukové lázni (USE) a extrakci pomocí ultrazvukové sondy (HOM). V teoretické části je bližší seznámení s antioxidanty, jejich vlastnostmi a výskytem. Jsou zde podrobně popsány principy použitých …více
Abstract:
This thesis deals with the determination of selected antioxidants in plant material. It is focused especially to the application of modern extraction techniques. Those are pressurized fluid extraction (PFE), ultrasonic bath extraction (USE) and ultrasonic extraction with homogenizer (HOM). Further, description of antioxidants, its characteristics and appearance are included in the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavlíková, Petra. Extrakce antioxidantů z rostlinného materiálu a jejich HPLC stanovení. Pardubice, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin