Bc. Tomáš Janda

Diplomová práce

Studium biologického rozpadu a degradace na povětrnosti polymerů na bázi kyseliny polymléčné a LDPE

Study of biological degradation and weather degradation of polymers based on polylactic acid and LDPE
Anotace:
V teoretické části této diplomové práce jsou ve formě rešerše zpracována témata zabývající se problematikou degradace a biodegradace vybraných polymerních materiálů, jako jsou polyethylen, kyselina polymléčná a kasein. Dále je popsáno i téma zpracování fólií z polymerních materiálů. Experimentální část se nejprve zaměřuje na charakterizaci výchozích materiálů a přípravu zkušebních tělísek z komerčně …více
Abstract:
In the theoretical part of this master thesis, the topics dealing with degradation and biodegradation of selected polymeric materials such as polyethylene, polylactic acid and casein are processed in the form of research. The topic of polymeric film processing is also described. The experimental part first focuses on the characterization of starting materials and the preparation of test specimens from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janda, Tomáš. Studium biologického rozpadu a degradace na povětrnosti polymerů na bázi kyseliny polymléčné a LDPE. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická