Mgr. Dita Vejvodová

Diplomová práce

Teorie plodů otráveného stromu a její aplikace v českém trestním řízení

Fruit of the Poisonous Tree Doctrine and Its Application by Czech Courts in the Criminal Proceeding
Anotace:
Diplomová práce se zabývá teorií plodů otráveného stromu a její aplikací v rámci trestního řízení před českými trestními soudy. Práce se blíže zaměřuje na charakteristiku zákonné úpravy neúčinných důkazů v trestním řízení a analýzu postoje českých soudů, a to zejména soudu Ústavního, a Evropského soudu pro lidská práva k teorii plodů otráveného stromu. Práce dále zdůrazňuje roli principu a testu proporcionality …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the fruit of the poisonous tree doctrine and its application within the frame of criminal proceeding before Czech criminal courts. The thesis closely examines the characteristics of statutory regulation of ineffective evidence within the criminal proceeding and the analysis of the attitude of Czech courts, namely the Constitutional Court, and the European Court of Human …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta