Bc. Miroslava Pustková, DiS.

Diplomová práce

Zapojení České republiky do mírových operací v bývalé Jugoslávii a její podíl na post konfliktní rekonstrukci vybraného státu bývalé Jugoslávie

The Czech Republics Engagement in Peacekeeping Operations and its Share of the Post-Conflict Reconstruction of Bosnia and Herzegovina in the Former Yugoslavia
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Libor Frank, Ph.D.
  • Oponent: Doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CEVRO Institut

CEVRO Institut

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Bezpečnostní studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.