Anna Krejčová

Bakalářská práce

Kampaň Tibet Amnesty International - dopady na českou společnost a politiku

Campaing Tibet Amnesty International - impact on Czech society and politics
Anotace:
Téma Tibetu je stále aktuálním tématem v České republice, ale i v dalších zemích. Práce pojednává o hlavních neziskových organizacích, které se této problematice v ČR věnují a také o hlavních akcích v české politice, týkajících se Tibetu. Cílem práce bylo zmapování hlavních aktivit a organizací, které podnikají aktivity na podporu Tibetu. Práce staví na předpokladu, že Amnesty International jako největší …více
Abstract:
The topic of Tibet is still an actual topic in the Czech Republic, but also in other countries. The thesis deals with non-profit organizations that are devoted to this issue in the Czech Republic, as well as with major events of Czech politics, relating to Tibet. Non-profit organizations were selected as the representatives of the Czech society. The aim of the work was to monitor the main events and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Vymětal
  • Oponent: Štěpán Drahokoupil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37660