Mgr. Nikola Vodičková

Diplomová práce

Právní ochrana žen-obětí domácího násilí v České republice

The Protection of Women from Domestic Violence by Law in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem právní ochrany žen, které se staly oběťmi domácího násilí a jež se rozhodly s tímto fenoménem bojovat. Smyslem práce je čtenáři nastínit jak fakta týkající se domácího násilí, tak uvést, jakými nástroji právní ochrany či pomoci disponuje česká legislativa a zda je tento institut právní ochrany a pomoci v praxi účinný, přičemž vycházím z perspektivy právě obětí domácího …více
Abstract:
This thesis deals with the legal protection of women who are victims of domestic violence and who have chosen to fight this phenomenon. The purpose is to bring the reader facts concerning domestic violence, and to indicate which instruments of legal protection or assistance the Czech legislation has and whether this institute of legal protection is effective, and I proceed from the perspective of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Lucie Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií