Mgr. Filip Rechtoris

Bakalářská práce

Nástroj pro konfiguraci zátěžových testů tiskového řešení YSoft SafeQ

Configuration tool for stress testing of the YSoft SafeQ print management solution
Abstract:
Bachelor thesis deals with the creation of configuration tool for stress testing of the YSoft SafeQ print management solution using Java programming language. Part of thesis is devoted to software testing, especially to testing non-functional requirements on system. In thesis is described architecture of SafeQ4 and environment for executing stress tests. The main part deals with the design and implementation …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením nástroju na konfiguráciu záťažových testov tlačového riešenia SafeQ pomocou jazyka Java. Veľká čast práce je venovaná testovaniu softvéru, predovšetkým testovaniu nefunkčných požiadavok na systém. V práci je popísaná architektúra SafeQ 4 a prostredie na prevádzanie záťažových testov. Hlavná časť práce sa zaoberá návrhom a implementáciou nástroju YSoft SafeQ StressTester …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: Mgr. Petr Neugebauer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika