Bc. Hana Mičulková

Bachelor's thesis

Souvislost workoholismu a pracovní angažovanosti s well-being

The Relationships between Workaholism, Work Engagement and Well-being
Abstract:
Tématem práce je souvislost workoholismu a pracovní angažovanosti s psychologickým well-beingem. Workoholismus je konceptualizován jako dvojdimenzionální jev sestávající z nutkání pracovat a nad-měrného zapojení do práce. Pracovní angažovanost je definována jako trojdimenzionální trvalý stav charakteristický energií, oddaností a pohroužením se do práce. Psychologický well-being sestává ze šesti dimenzí …more
Abstract:
The topic of the thesis is the relationship between workaholism, work engagement and psychological well-being. Workaholism is conceptualized as a two-dimensional phenomenon: it comprises working extensively and working compulsively. Work engagement is defined as a three-dimensional state charac-terized by vigour, dedication, and absorption. Psychological well-being is comprised of six dimensions: self …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Marie Součková
  • Reader: Mgr. Ondřej Straka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology