Mgr. Michal Bozděch

Bakalářská práce

Motorické schopnosti v soutěžní formě akrobatického rokenrolu

Motor abilities in competitive form of acrobatic Rock and Roll
Anotace:
Má práce obsahuje tři základní kapitolami. V první kapitole charakterizuji vznik Rock and Rollové muziky a následky jejího vzniku. Dále pak v této kapitole charakterizuji akrobatický rokenrol a jeho podstatu vyjádřenou soutěžním řádem ČSAR. Druhá kapitola se věnuje charakteristice motoristických schopností, ale dále i pohyblivosti, transferu a motorickému učení. Třetí kapitola se věnuje syntéze informací …více
Abstract:
My thesis contains three fundamental chapters. First chapter describes the emergence of Rock and Roll and the consequences of its occurrence. Furthermore, in this I chapter describe acrobatic Rock and Roll according to the specification in competitive order. Second chapter is devoted to the characteristics of motor ability, bud also mobility, transfer and motor learning. Third chapter is devoted to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Dagmar Šimberová
  • Oponent: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií