Bc. Aneta Dosedlová

Bachelor's thesis

Semantic Description of Numeral Classifiers ke and zhu in Mandarin Chinese: A Corpus-based Analysis

Semantic Description of Numeral Classifiers ke and zhu in Mandarin Chinese: A Corpus-based Analysis
Abstract:
Tato bakalářská práce má za cíl zkoumat použití a významové vlastnosti synonymických a polysémických numerativů ke a zhu ve Standardní čínštině. Teoretická část bakalářské práce se skládá z kapitol zaměřených na problematiku numerativů, kategorizace v jazycích, které používají numerativy a kapitol představujících problematiku částečně synonymických slov a polysémie. Analytickou část práce představuje …more
Abstract:
This thesis examines usage and semantic features of near-synonymous and polysemous classifiers ke and zhu in Mandarin Chinese. Theoretical part is divided into two parts - chapters focused on the topic of classifiers and chapters focused on polysemy and near-synonymy. Analytical part of this thesis represent corpus-based analyses of nouns and numerals used with numeral classifiers ke and zhu. The major …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Ph.D. Wei-lun Lu
  • Reader: Weiwei Zhang, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta