Bc. Adam Koutecký

Diplomová práce

Mechanoskopická analýza nábojnic užitím skenovací mikroskopie

A Mechanoscopic Analysis and Classification of Cartridge Cases Using Scanning Microscopy
Anotace:
Práce se zabývá zkoumáním mechanoskopického poškozením pláště nábojnice. Bylo vybráno pět vzorků nábojnic vypálených z různých pistolí. Ke zkoumání byl použit stereomikroskop, laserový konfokální mikroskop a mechanoskopie skenující sondou. V práci je určeno charakteristické poškození jednotlivých nábojnic.
Abstract:
Thesis deal with mechanoscopical dammage of cartridges. It was choosen five cartridges fired from different pistols. Stereomicroscope, laser confocal microscope and mechanoscopy of scanning probe were used for research. This thesis determine the characteristic damage of shell casings individual weapons.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016
Zveřejnit od: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koutecký, Adam. Mechanoskopická analýza nábojnic užitím skenovací mikroskopie. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management