Eliška Janíková

Bakalářská práce

Společná zemědělská politika EU se zaměřením na vybranou komoditu

Common agriculture policy of the EU with focus on a specific commodity
Anotace:
V první kapitole jsou rozebrána základní fakta o Společné zemědělské politice. Druhá kapitola se věnuje popisu nejdůležitějších historických událostí, které souvisely se Společnou zemědělskou politikou. Třetí kapitola popisuje Současnou zemědělskou politiku. V poslední kapitole se hovoří o jednotlivých dotacích.
Abstract:
The first chapter speaks about basic facts of the Common agricultural policy. Second chapter refers to some of the most important historical events according to the Common agrictultural policy. Chapter three introduces a current situation of Common agricultural policy. While the fourth chapter mentions some of the subsidies provided to wine producers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Alexej Sato
  • Oponent: Jiří Kopeček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57557