Bc. Michaela Wolná

Master's thesis

Pracovní motivace zaměstnanců a zaměstnankyň ekologických neziskových organizací v průběhu vývoje jejich kariéry

Work motivation of male and female employees during their career development in ecological NGOs
Abstract:
Cíl diplomové práce je odpovědět na následující otázku „Co ovlivňuje pracovní motivaci zaměstnanců a zaměstnankyň v ekologických neziskových organizacích ve vývoji jejich kariéry?“ Práce se ze tří částí, tj. z části teoretické, metodologické a empirické. V teoretické části vymezuji hlavní pojmy jako je zejména pracovní motivace a rozebírám relevantní teorie a studie pro skupinu zaměstnanců a zaměstnankyň …more
Abstract:
The aim of diploma thesis is to answer the following question „What do influence work motivation of male and female employees in ecological non-profit organization during their career? The work itself is divided into three parts: theoretical, methodological and empirical. Within the theoretical part I define the main terms as are work motivation through relevant theories and studies for the group of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Reader: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií