Bc. Lenka Zavřelová

Diplomová práce

Srovnání kvality vyšetření vízu na různých typech optotypů při odlišné kvalitě osvětlení a různé vyšetřovací vzdálenosti

Comparison of quality of visual acuity examination on various optotypes with a different quality of illumination and investigative distance
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na měření vízu různými způsoby a za odlišných podmínek. Teoretická část je rozdělena na dvě části. V první časti se podrobně zabývá zrakovou ostrostí, faktory ovlivňující zrakovou ostrost, rozlišovací schopností a optotypy. V druhé části se pak zabývá fotometrií, světelnými zdroji, osvětlením a světlem a adaptačními mechanismy oka. Samotná výzkumná část se pak věnuje srovnání …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on measuring visual acuity in different ways and different conditions. The theoretical part is divided into two parts. First part deals with detail visual acuity, factors affecting visual acuity, resolving power and optotypes. In second part is described the photometry, light sources, illumination and light and adaptation mechanisms of the eye. Research part is devoted to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Bramborová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie

Práce na příbuzné téma