Zdeňka KRÁLOVÁ

Bakalářská práce

Vyhodnocování kvality elektrické energie v distribuční soustavě

Voltage quality evaluation in distribution networks
Anotace:
Tato předkládaná bakalářská práce se zabývá vyhodnocováním kvality elektrické energie v distribuční soustavě. Součástí práce je podrobný popis legislativního rámce problematiky kvality napětí. Důležitá část této práce se věnuje metodice pro posouzení připojitelnosti daného zařízení k distribuční soustavě. Hlavní část této práce popisuje přehled nejčastějších druhů rušení kvality napětí, nepřetržitost …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the voltage quality evalution in distribution power network. Part of this thesis is a detailed description of the legislative framework of voltage quality issues. An important part of this thesis focuses on the methodology for assessment of the connectivity of the specific facility to the distribution power network. The main part of this thesis describes an overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Zdeňka. Vyhodnocování kvality elektrické energie v distribuční soustavě. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná elektrotechnika / Aplikovaná elektrotechnika