Zuzana Gajdošová

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u pacienta s psoriatickou artritidou

Nursing Process In a Patient with Psoriatic Arthritis
Abstract:
GAJDOŠOVÁ, Zuzana, DiS. Ošetřovatelský proces u pacienta s psoriatickou artritidou. Vysoká škola zdravotnická. o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: Mgr. Lenka Hlavinková. Praha 2020. 66 s Bakalářská práce nese název Ošetřovatelský proces u pacienta s psoriatickou artritidou. Je zpracována formou ošetřovatelského procesu a rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická …more
Abstract:
GAJDOŠOVÁ, Zuzana, DiS. Nursing Process in a Patient with Psoriatic Arthritis. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: Mgr. Lenka Hlavinková. Prague 2020. 66 pages This bachelor thesis is called Nursing process in a patient with psoriatic arthritis. It focuses on nursing process and divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part marginally characterizes psoriasis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Lenka Hlavinková
  • Reader: doc. Anna Mazalánová, PhDr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická