Mgr. Lenka Dvořáková

Bakalářská práce

Láska a nenávist u E. Fromma

Love and Hate of E. Fromm
Anotace:
Bakalářská práce rozebírá pohled významného psychologa, sociologa a filozofa Ericha Fromma na lásku a nenávist. Práce se nejprve zabývá definicí a dělením pojmu láska, v dalších částech práce je poukázáno na vztah lásky, radosti, morálky a svobody člověka. Závěrečná část bakalářské práce se zaměřuje na nenávist, agresi a destruktivitu dle Ericha Fromma a jejich vlivy na jedince a společnost.
Abstract:
My bachelor’s work analyses the view of the important psychologist, sociologist and philosopher Erich Fromm on love and hate. At the beginning, this work deals with the definition and division of the concept of love, in further parts of the work, the relation of love, joy, morals and freedom of a human being is referred to. The final part of my bachelor’s work concentrates on hate, aggression and destructivity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma