Bc. Andrea Holerová

Diplomová práce

Integrace křesťanských uprchlíků v ČR

Integration of Christian Refugees in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice související s integrací křesťanských uprchlíků do majoritní společnosti. V úvodu teoretické části se zabýváme tématem z pohledu dostupné literatury domácí a zahraniční. Dále předkládáme pohled na migraci a integraci imigrantů v České republice, kde hovoříme také o postojích majoritní společnosti k přistěhovalcům a zabýváme se předsudky. V následující části hovoříme …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the problems associated with the integration of Christian ref-ugees into the majority society. At the beginning of the theoretical part we deal with the topic from the point of view of the available domestic and foreign literature. We also give a look at the migration and integration of immigrants in the Czech Republic, where we also talk about the attitudes of the majority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holerová, Andrea. Integrace křesťanských uprchlíků v ČR. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma