Bc. Ondřej Novák

Bakalářská práce

Hodnocení silných a slabých stránek činnosti společnosti Česká podnikatelská pojišťovna a hodnocení vnějších příležitostí a rizik

Assesment of the strenghts and weaknesses of the company Česká podnikatelská pojišťovna and evaluating external opportunities and risks
Anotace:
Teoretická část mé bakalářské práce se věnuje rešerši odborné literatury a elektronických zdrojů, které se týkají vypracování SWOT analýzy – silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Dále se teoretická část zabývá charakteristikou vnitřního a vnějšího prostředí včetně zhodnocení celkové situace podniku, případně navrhnu změny pro vylepšení postavení společnosti na trhu. Praktická část je věnována …více
Abstract:
The theoretical part of my undergraduate work is a research on literature and electronic resources concerning the SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities and threats. The theoretical part of the study deals with the characteristics of internal and external work environment, including an assessment of the company’s overall position. Where appropriate, proposed amendments are presented in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace