Bc. Ondřej Novák

Bachelor's thesis

Hodnocení silných a slabých stránek činnosti společnosti Česká podnikatelská pojišťovna a hodnocení vnějších příležitostí a rizik

Assesment of the strenghts and weaknesses of the company Česká podnikatelská pojišťovna and evaluating external opportunities and risks
Abstract:
Teoretická část mé bakalářské práce se věnuje rešerši odborné literatury a elektronických zdrojů, které se týkají vypracování SWOT analýzy – silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Dále se teoretická část zabývá charakteristikou vnitřního a vnějšího prostředí včetně zhodnocení celkové situace podniku, případně navrhnu změny pro vylepšení postavení společnosti na trhu. Praktická část je věnována …more
Abstract:
The theoretical part of my undergraduate work is a research on literature and electronic resources concerning the SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities and threats. The theoretical part of the study deals with the characteristics of internal and external work environment, including an assessment of the company’s overall position. Where appropriate, proposed amendments are presented in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: Mgr. Pavel Kotyza

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication