Theses 

Hodnocení silných a slabých stránek činnosti společnosti Česká podnikatelská pojišťovna a hodnocení vnějších příležitostí a rizik – Bc. Ondřej Novák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Ondřej Novák

Bakalářská práce

Hodnocení silných a slabých stránek činnosti společnosti Česká podnikatelská pojišťovna a hodnocení vnějších příležitostí a rizik

Assesment of the strenghts and weaknesses of the company Česká podnikatelská pojišťovna and evaluating external opportunities and risks

Anotace: Teoretická část mé bakalářské práce se věnuje rešerši odborné literatury a elektronických zdrojů, které se týkají vypracování SWOT analýzy – silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Dále se teoretická část zabývá charakteristikou vnitřního a vnějšího prostředí včetně zhodnocení celkové situace podniku, případně navrhnu změny pro vylepšení postavení společnosti na trhu. Praktická část je věnována silným a slabým stránkám zkoumané společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, současně se zhodnocením vnějších příležitostí a rizik. Výsledkem je SWOT matice, která shrnuje současný stav společnosti.

Abstract: The theoretical part of my undergraduate work is a research on literature and electronic resources concerning the SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities and threats. The theoretical part of the study deals with the characteristics of internal and external work environment, including an assessment of the company’s overall position. Where appropriate, proposed amendments are presented in order to improve the competitiveness of the company. The practical part is devoted to the strengths and weaknesses of Česká podnikatelská pojišťovna, highlighting the external opportunities and risks. The result is SWOT matrix, which summarises the current state of society.

Klíčová slova: SWOT analýza, PEST analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, konkurence, zákazníci, mikrookolí, makrookolí, Porfolio matice BCG, Porfolio matice GE

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 16:29, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz