Mgr. Markéta Gottwaldová

Diplomová práce

Pozitiva a negativa stávajícího modelu správního soudnictví v České republice

Advantages and Disadvantages of Contemporary Model of Administrative Judiciary in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením současného modelu správního soudnictví v České republice se zaměřením na jeho pozitiva a negativa. Rozboru jsou podrobeny jednotlivé části právní úpravy a relevantní instituty v oblasti organizace správního soudnictví, dále jsou pozitiva a negativa popsána v úpravě řízení o správních žalobách před krajskými soudy a v řízení o kasační stížnosti. V závěru každého …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the evaluation of the comtemporary model of administrative judiciary in the Czech Republic with an emphasis on its positives and negatives. Individual parts of the legislation and relevant institutes in the area of the organization of administrative justice are analyzed, and the advantages and disadvantages are described in the regulativ of administrative actions before …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta