Michal Reich

Master's thesis

Jungiánský archetyp v současné západní k inematografii aneb forma a obsah filmového vyprávění o archetypech

Jungian shadow archetype in contemporary western cinema

Abstract:
Tato práce pojednává o formální a obsahové podobě jungiánského archetypu stínu vsoučasné západní kinematografii. V úvodních kapitolách vysvětluje základní konceptyanalytické psychologie, která bude použita jako hlavní metoda pro analýzu filmů Klub rváčů,Hra, Černá labuť a Král rybář. Z rozboru vyplývá, že za každým příběhem se nacházejíarchetypální obsahy, ať už s nimi tvůrce pracuje záměrně, či nikoliv …more
Abstract:
The main topic of this diploma thesis is the form and content of jungian shadow archetype incontemporary western cinema. In the first chapters it introduces the basic concepts ofanalytical psychology, which will be used as the principal method for analysis of the selectedfilms (Fight Club, Game, Black Swan, Fisher King). The key concept is that in the core of eachstory are hidden archetypal contents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: Ivo TRAJKOV
  • Reader: Martin DOLENSKÝ

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s: d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna