Michal Reich

Diplomová práce

Jungiánský archetyp v současné západní k inematografii aneb forma a obsah filmového vyprávění o archetypech

Jungian shadow archetype in contemporary western cinema

Anotace:
Tato práce pojednává o formální a obsahové podobě jungiánského archetypu stínu vsoučasné západní kinematografii. V úvodních kapitolách vysvětluje základní konceptyanalytické psychologie, která bude použita jako hlavní metoda pro analýzu filmů Klub rváčů,Hra, Černá labuť a Král rybář. Z rozboru vyplývá, že za každým příběhem se nacházejíarchetypální obsahy, ať už s nimi tvůrce pracuje záměrně, či nikoliv …více
Abstract:
The main topic of this diploma thesis is the form and content of jungian shadow archetype incontemporary western cinema. In the first chapters it introduces the basic concepts ofanalytical psychology, which will be used as the principal method for analysis of the selectedfilms (Fight Club, Game, Black Swan, Fisher King). The key concept is that in the core of eachstory are hidden archetypal contents …více
 

Klíčová slova

filmová teorie

Klíčová slova

psychologie

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

archetypy

Klíčová slova

Jung Carl Gustav 1875-1961

Klíčová slova

psychologické aspekty
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Ivo TRAJKOV
  • Oponent: Martin DOLENSKÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Střihová skladba