Zuzana Rubešová

Bachelor's thesis

Je zdravotnictví veřejný nebo soukromý statek?

Health is a public or private good?
Abstract:
Zdravotní péče je vděčným předmětem diskuzí a existuje mnoho způsobů jak na ni nahlížet. Ve všeobecném podvědomí je zafixována jako služba, která by měla být poskytována zadarmo, protože je v Ústavě České republiky umístěna zmínka o ochraně zdraví občanů. Je ale tento přístup správný? Lze nahlížet na lidské zdraví jako na soukromý statek každého z nás a následně ho vrhnout do tržních vírů? Tato práce …more
Abstract:
Health care is a grateful subject of discussion and there are many ways for her to inspect. In general subconscious is like fixing a service that should be provided free of charge because it is in the Constitution of the Czech Republic placed mention of protection of public health. But is this approach correct? Can be seen on human health as a private estate of each of us and then throw it into the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2010
  • Supervisor: Zdenka Vostrovská
  • Reader: František Petrášek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24995