Theses 

Nástin vývoje politického režimu v Rusku (od roku 1917 po rozpad SSSR) – Martina KOMÁRKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod-ruský jazyk

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Martina KOMÁRKOVÁ

Bakalářská práce

Nástin vývoje politického režimu v Rusku (od roku 1917 po rozpad SSSR)

Outline of the development of the political system in Russia between 1917-1991

Anotace: Bakalářské práce pojednává o chronologickém sledu událostí, které formovaly politický vývoj v Rusku od bolševické revoluce po rozpad SSSR. Okrajově rozebírá i období Carského impéria, které je důležité k pochopení pohnutek k převzetí moci bolševiky. Poměrně dost prostoru je věnováno Velké říjnové socialistické revoluci, která ovlivnila světové dějiny na desetiletí. Práce se dotýká i politické kariéry některých politických osobností. Součástí práce je seznam bibliografie a dokumentární přílohy.

Abstract: My Bachelor's thesis describes chronological order of events, which form political system in Russia between 1917-1918. Marginally it describes a period of tsarist empire, because it is important to understanding, for what reason bolsheviks won. Relatively enough space is focused on the Great october socialistic revolution, because it affected a world history for decades. My Bachelor's thesis also describes political careers of some politicians. This thesis includes a list of books and dokumentary attachments.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41584 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOMÁRKOVÁ, Martina. Nástin vývoje politického režimu v Rusku (od roku 1917 po rozpad SSSR). Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 22:55, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz