Xinyi Xie

Master's thesis

Application of Risk Models to an Insurance Portfolio

Application of Risk Models to an Insurance Portfolio
Abstract:
For an insurance company, evaluating the aggregate claims distribution is needed. We can easily show how to apply the mixed distribution to the number claims and to the size of claims modelling. In this thesis, we use the mixed distribution in insurance practice as a probability distribution of two important variables. These are the claim numbers N and claim sizes X in different types of insurance …more
Abstract:
For an insurance company, evaluating the aggregate claims distribution is needed. We can easily show how to apply the mixed distribution to the number claims and to the size of claims modelling. In this thesis, we use the mixed distribution in insurance practice as a probability distribution of two important variables. These are the claim numbers N and claim sizes X in different types of insurance …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Jiří Valecký
  • Reader: Ingrid Petrová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava