Xinyi Xie

Diplomová práce

Application of Risk Models to an Insurance Portfolio

Application of Risk Models to an Insurance Portfolio
Anotace:
For an insurance company, evaluating the aggregate claims distribution is needed. We can easily show how to apply the mixed distribution to the number claims and to the size of claims modelling. In this thesis, we use the mixed distribution in insurance practice as a probability distribution of two important variables. These are the claim numbers N and claim sizes X in different types of insurance …více
Abstract:
For an insurance company, evaluating the aggregate claims distribution is needed. We can easily show how to apply the mixed distribution to the number claims and to the size of claims modelling. In this thesis, we use the mixed distribution in insurance practice as a probability distribution of two important variables. These are the claim numbers N and claim sizes X in different types of insurance …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Valecký
  • Oponent: Ingrid Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava