Bc. Jana MRÁZOVÁ

Diplomová práce

Regionální politika EU v podmínkách česko-rakouské spolupráce

Regional policy Europian Union between Czech republic and Austria
Abstract:
My diploma project describes development and outcomes of the regional policy of the Czech Republic. The project is devided in two parts. The first part is oriented on the development of the regional policy and it´s aims with a perpective until 2013. The second part describes the cooperation between the Czech Republic and the Republic of Austria including particular outcomes.
Abstract:
Má diplomová práce sleduje vývoj a dosavadní výsledky regionální politiky České republiky. Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části. V první části sleduji vývoj regionální politiky a jejích cílů s výhledem až do roku 2013 a v druhé části se již zaměřuji na přeshraniční spolupráci s Republikou Rakousko a uvádím její konkrétní dosavadní výsledky.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2007
Zveřejnit od: 14. 9. 2007
Identifikátor: 7846

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 10. 2007

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRÁZOVÁ, Jana. Regionální politika EU v podmínkách česko-rakouské spolupráce. Č. Bud., 2007. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 14. 09. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 9. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta