Bc. Diana BURĎÁKOVÁ

Diplomová práce

Základní územně samosprávné celky v České republice

The basic local government units in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce objasňuje pojmy týkající se fungování základních územně samosprávných celků v České republice a vymezení základních pojmů fungování obecní samosprávy. Dále se tato práce zabývá komparativní analýzou jednotlivých typů základních územně samosprávných celků, jejich normotvornou pravomocí, současnou právní úpravou a chodem obecní samosprávy v současnosti. Část této práce je také věnována základním …více
Abstract:
This work explains the concepts related to the basic functioning of local governments in the Czech Republic and the definition of basic concepts of the functioning of municipal government. Furthermore, this work deals with comparative analysis of these basic local governments, their regulatory powers, the current legislation and with the way municipal government today. Part of this work is also devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURĎÁKOVÁ, Diana. Základní územně samosprávné celky v České republice. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2ftes3 2ftes3/2
22. 6. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.