RNDr. Jan Fousek

Disertační práce

Techniques for Implementation of Neural Mass Models: Achieving both Efficiency and Productivity

Techniques for Implementation of Neural Mass Models: Achieving both Efficiency and Productivity
Anotace:
Výpočetní modely lidského mozku jsou neocenitelným nástrojem při posouvání našeho chápání funkce a onemocnění mozku. Vzhledem k tomu, že velikost simulací na úrovni jednotlivých neuronů dosažitelná je velmi omezená i na největších superpočítačích, byly odvozeny modely neurální hmoty zachycující chování neuronálních populací za účelem umožnění simulací v rozsahu celého mozku. Nicméně numerická realizace …více
Abstract:
The computational models of a human brain are an invaluable tool in furthering our understanding of brain function and disease. As the size of the tractable simulations at the level of particular neurons is limited even on largest supercomputers, neural mass models capturing the behavior of neuronal populations have been derived to allow for simulations at the scale of the whole brain. Nevertheless …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
  • Oponent: Prof. Dr. Siegfried Benkner, Dr. Viktor Jirsa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie

Práce na příbuzné téma