Mgr. Eva JANÁKOVÁ

Disertační práce

Genetics of host-pathogen interactions in the cereals-powdery mildew fungus (Blumeria graminis) pathosystem

Genetics of host-pathogen interactions in cereals-powdery mildew (Blumeria graminis) system
Abstract:
Increasing human population along with climate change represent a challenge to meet growing demand of food crop production. Cereals including wheat, the most widely cultivated crop, have a major importance in global food security. Apart from other factors, production is threatened by diverse biotic stress agents. Fungal pathogen Blumeria graminis causes a powdery mildew disease on cereals which can …více
Abstract:
Narůstající lidská populace spolu se změnou klimatu představují výzvu vzhledem k nutnosti uspokojit rostoucí požadavky na produkci plodin, které jsou zdrojem naší obživy. Obiloviny zahrnující i pšenici, nejrozšířenější plodinu na světě, mají pro zajištění dostatku potravin klíčový význam. Jejich produkce je ohrožena mimo jiné různými původci biotického stresu. Houbový patogen Blumeria graminis způsobuje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÁKOVÁ, Eva. Genetics of host-pathogen interactions in the cereals-powdery mildew fungus (Blumeria graminis) pathosystem. Olomouc, 2019. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta