Andrea Stratilová

Master's thesis

Investice v ČR ve vztahu k HDP

Investing in the Czech Republic in relation to GDP (Gross Domestic Product)
Abstract:
Cílem práce bylo zjistit vztah mezi investicemi a hrubým domácím produktem (HDP v České republice. V teoretické části byly stručně popsány související pojmy, dostupná makroekonomická data a použité metody k analýze vztahu investic a HDP. Vzájemné souvislosti ukazatelů byly testovány pomocí regresní a korelační analýzy. K mezinárodnímu srovnání byla dále použita beta konvergence a Giniho koeficient …more
Abstract:
The purpose of this thesis was to investigate the relation between investments and gross domestic product (GDP)in the Czech Republic. The theoretical part briefly described appropriate definitions, accessible macroeconomic data and methods used for analyzing the relation between investments and GDP. For testing there were used regression and correlation analyses. For international comparison were used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 2. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: Jitka Bartošová
  • Reader: Vladislav Bína

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/63477