Bc. Ivana Štvrtňová

Diplomová práce

Vliv kombinovaného tréninku na antropometrické a kardiorespirační parametry u pacientů po akutní koronární příhodě

The effect of combined training on anthropometric and cardiorespiratory parameters in patients after acute coronary event
Anotace:
Cílem studie bylo zhodnotit vliv 12 týdenního kombinovaného kardiovaskulárního tréninku na antropometrické a kardiorespirační parametry u souboru pacientů po akutní koronární příhodě; hodnocení provést zvlášť u mužů a u žen. Po ukončení tréninku došlo u celého souboru a u mužů k signifikantnímu snížení tělesné hmotnosti, BMI a obvodu pasu; u žen nebylo snížení signifikantní. Z kardiovaskulárních parametrů …více
Abstract:
The aim of this study was to evaluate the impact of 12weeks of combine training on anthropometrical and cardiorespiratory parameters in patients with acute coronary artery disease (ACAD). The evaluation was carried out separately in man and in women. After completion of training program the significant decrease of body weight, BMI and waist circumference was found in the whole group and in men. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
  • Vedoucí: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta