Mgr. Miroslav Brumovský, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Retenční charakteristiky perfluorovaných sloučenin na vybraných SPE sorbentech v mořské vodě

Retention Characteristics of Perfluoroalkyl Substances on Selected SPE Sorbents in Seawater
Anotácia:
Perfluorované sloučeniny (PFAS) byly detekovány ve všech složkách životního prostředí včetně živých organismů. Polární charakter těchto kontaminantů způsobuje, že se hromadí převážně v mořích a oceánech. Studium výskytu PFAS a jejich osudu v životním prostředí proto vyžaduje analýzy těchto látek ve vzorcích mořské vody. Nejrozšířenější metoda stanovení spočívá v extrakci na pevné fázi (SPE) následovanou …viac
Abstract:
Perfluoroalkyl substances (PFASs) have been detected ubiquitously in the environment and biota. Owing to a more polar character of those contaminants, marine waters are their main environmental reservoirs. To assess PFAS environmental occurrence and fate, it is, therefore, necessary to analyze marine water samples for those substances. The most commonly used approach consists of solid-phase extraction …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Oponent: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD., prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta