Bc. Kateřina ŘEHOŘOVÁ

Bakalářská práce

Vliv kultury organizace na pracovní morálku pracovníků

The effect of organizational culture on employee' work ethics
Anotace:
Práce je zaměřena na popis firemní kultury a uvedení faktorů které firemní kultura obsahuje a které ovlivňují morálku pracovníků. Pojednává o základních faktorech firemní kultury a jejich vlivech na pracovní morálku pracovníků. Pozornost je věnována metodám a postupům, které naznačují jak se zasloužit o to, aby v organizacích panovala zdravě pozitivní morálka pracovníků, která bude přispívat k prosperitě …více
Abstract:
This work is focused on description of the company culture, and stating factors, which the company culture consist of and which influence the moral of workers. It deals with basic factors of the company culture nad their impacts on the working moral of workers. Attention is paid to methods and procedures which imply how to play an important role in the healthfully positive moral of workers in organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2005
Zveřejnit od: 25. 11. 2005
Identifikátor: 2404

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. František Vízdal, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEHOŘOVÁ, Kateřina. Vliv kultury organizace na pracovní morálku pracovníků. Brno, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 11. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzitní institut

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika