Mgr. Bc. Zuzana Krausová

Bakalářská práce

Orchideoidní mykorhizní houby - izolace a in vitro kultivace

Orchid mycorrhizal fungi - isolation and in vitro cultivation
Anotace:
Izolace orchideoidních mykorhizních (OM) hub je nezbytným krokem jejich studia v in vitro systémech, např. při sledování účinku fungicidů na potlačení jejich růstu či při jejich využití v symbiotických in vitro výsevech orchidejí. Izolace je rovněž vhodným krokem, který usnadňuje molekulárně-biologickou identifikaci symbiontů jednotlivých druhů orchidejí. Ve své práci jsem se zaměřila na izolaci OM …více
Abstract:
Isolation of orchid mycorrhizal (OM) fungi is prerequisite for their study using in vitro systems, e.g. for quantification of inhibitory effects of fungicides on their growth or for symbiotic orchid seeds sowing. It is also suitable step facilitating molecular-biological identification of orchid symbionts. In my work I isolated OM fungi from three orchid species, Ophrys sicula, Ophrys speculum, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Milan Baláž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta