Veronika Kovářová

Bakalářská práce

Komparace principu solidarity a zásluhovosti na příkladu vyplácení nemocenských dávek a nemocenského pojištění v České republice, Švédsku a Velké Británii v roce 2019

Comparison of the principle of solidarity and meritoriousness on the example of the payment of sickness benefits and sickness insurance in the Czech Republic, Sweden and the United Kingdom in 2019
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje systémy nemocenského pojištění a náhrady mzdy v České republice, Švédsku a Velké Británii. Rozdíly mezi systémy pocházejí z odlišného postoje k sociální politice státu. Česká republika a Švédsko spadá pod model sociálně demokratický a redistributivní, zatímco Velká Británie pod reziduální a liberální. V českém a švédském systému sledujeme značnou solidaritu z pohledu chudý …více
Abstract:
The bachelor thesis analyzes the systems of health insurance and wage compensation in the Czech Republic, Sweden and Great Britain. The differences between the systems come from a different attitude to the social policy of the state. The Czech Republic and Sweden fall under the social democratic and redistributive model, while the United Kingdom falls under the residual and liberal model. In the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Lucia Bartůsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81503

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství