Kateřina BROŽOVÁ

Diplomová práce

Výuka anglické výslovnosti na II. stupni základních škol se zřetelem k výuce jednotlivých fonémů

Teaching English Pronunciation at Lower Secondary Schools with the Focus at Production of Segmental Sounds
Abstract:
This diploma thesis "Teaching English Pronunciation at Lower Secondary Schools with the Focus at Production of Segmental Sounds" deals with pronunciation teaching and its impact on its production by learners of lower secondary schools in the Czech Republic. Theoretical part presents methodology of pronunciation teaching and introduces English sound system with special focus on units of segmental phonetics …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na výuku výslovnosti a její vliv na produkci angličtiny u žáků druhého stupně ZŠ v České republice. Teoretická část předkládá metodiku výuky výslovnosti a představuje zvukový systém anglického jazyka v rovině segmentální se zřetelem na jednotlivé anglické hlásky. Jsou zde prezentovány hlavní odlišnosti mezi češtinou a angličtinou. V praktické části autorka zkoumá dopad …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROŽOVÁ, Kateřina. Výuka anglické výslovnosti na II. stupni základních škol se zřetelem k výuce jednotlivých fonémů. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta