Bc. Tomáš MIČANÍK

Diplomová práce

Cytogenetické metody a jejich význam pro hodnocení rizika genotoxických faktorů.

The Cytogenetic Methods and Impact in the Evaluation of the Genotoxic Risk
Anotace:
Tato práce byla zaměřena na možnosti využití cytogenetických metod pro hodnocení genotoxických škodlivin působící na lidský organismus. Se vzrůstajícím potenciálem škodlivých látek v životním a pracovním prostředí roste jejich riziko mutagenních a karcinogenních účinků, které mohou být charakterizovány jako genotoxické v závislosti na předpokládaném mechanismu působení. Posouzení expozice osob chemickými …více
Abstract:
The aim of the study is in the using of the cytogenetic methods on the fields of the evaluation genotoxic compounds and their impact in the relationship of human health (especially reproductive disorders, cancer diseases and non-cancer diseases). Risk of the genotoxic load on the human health is in the relationship of the human industrial activities. For the genotoxic risk assesment are important biomonitoring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2007
Zveřejnit od: 21. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIČANÍK, Tomáš. Cytogenetické metody a jejich význam pro hodnocení rizika genotoxických faktorů.. Ostrava, 2007. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejního zdraví