Theses 

Programová knihovna pro podporu celočíselné aritmetiky na mikropočítačích Freescale HC08 – Dušan ŠILD

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Dušan ŠILD

Bakalářská práce

Programová knihovna pro podporu celočíselné aritmetiky na mikropočítačích Freescale HC08

Programming library to support integer arithmetics on Freescale HC08 microcontrollers

Anotace: Práce se zabývá problematikou realizace aritmetických operací s celými čísly v programové knihovně jazyka Assembler. Probírá a vysvětluje jednotlivé algoritmy aritmetických operací, ukazuje na možné problémy a popisuje jejich příčinu i řešení. Praktická část osvětluje implementaci těchto algoritmů v jazyce Assembler a rozebírá návrh celé programové knihovny. Dále srovnává rychlost vytvořených funkcí s funkcemi jazyka C a popisuje jednoduchý program využívající danou knihovnu pro výpočty.

Abstract: The work deals with the implementation of arithmetic operations with whole numbers in assembly language programming library. It discusses and explains the algorithms of arithmetic operations, points to possible problems and describes their causes and possible solutions. The practical section highlights the implementation of these algorithms in assembly language, and examines the design throughout the program library. Furthermore,comparing the speed generated by functions with the functions of the C language anddescribes a simple program that uses the library for calculations.

Klíčová slova: Mikroprocesor, Assembler, programová knihovna, aritmetické operace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2011
  • Identifikátor: 20616

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 07. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=20616 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

ŠILD, Dušan. Programová knihovna pro podporu celočíselné aritmetiky na mikropočítačích Freescale HC08. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz