Mgr. Michal Duspiva

Master's thesis

Vlivy evropeizace v oblasti environmentální dimenze společné zemědělské politiky Evropské unie - případ České republiky

Impacts of Europeanization in the environmental dimension of the Common Agricultural Policy of the European Union - the case of the Czech Republic
Anotácia:
Tato diplomová práce se zaměřuje na dopady Společné zemědělské politiky Evropské unie na české zemědělství. Pozornost je věnována zejména oblasti environmentální dimenze, která je v této práci vnímána jako projekce politiky životního prostředí do současné podoby zemědělství. Tato práce se věnuje popisu vývoje Společné zemědělské politiky, Environmentální politiky EU, a historii českého zemědělství …viac
Abstract:
This diploma thesis focuses on the impact of the Common Agricultural Policy of European Union on Czech agriculture. Attention is devoted especially in the area of environmental dimension. This dimension is seen as a reflection of environmental policy in contemporary agriculture. This thesis is dedicated to describe the development of Common Agricultural Policy, the Environmental policy of European …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2013
  • Vedúci: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií