Zuzana ŠEJDOVÁ

Bakalářská práce

Key Players in the Social Media Revolution ? Facebook, Inc., Seznam.cz, a.s.

Key Players in the Social Media Revolution ? Facebook, Inc., Seznam.cz, a.s.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá sociálními médii, která jsou jedním z posledních vývojových stupňů masových médií. V teoretické části je popsána evoluce jednotlivých mass médií, především pak Internetu, který je základním kamenem fungování sociálních médii. S médii je úzce spjat také marketing, proto je v práci kapitola věnována srovnání klasického a digitálního marketingu. Seznam.cz, a.s. a Facebook …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Social Media which have been one of the latest step within the evolution of mass media. In the theoretical part is described the emergence of several media, especially the Internet which is the keystone in the Social Media functioning. With media is closely associated also the marketing therefore there is a chapter focused on the comparison of classic and digital …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
Identifikátor: 19588

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radim Přímal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEJDOVÁ, Zuzana. Key Players in the Social Media Revolution ? Facebook, Inc., Seznam.cz, a.s.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi