Mgr. Tomáš Hampejs

Bakalářská práce

Posuny v kognitivní religionistice: od mysli k tělu a kultuře

Shift of Perspectives in the Cognitive Science of Religion: from Mind to Body and Culture
Anotace:
Práce se zaměřuje na zmapování v současnosti probíhajících posunů v kognitivní religionistice. Na počátku 90. let 20. století, kdy došlo k ustavení kognitivní religionistiky jako svébytného metodologického přístupu ke studiu náboženství, byl kladen poměrně úzký důraz na pochopení fungování mysli a jejího jednosměrného vlivu na proces kulturního přenosu nebo konceptualizaci rituálu. Tento přístup nicméně …více
Abstract:
The article aims to map the present going shifts of perspectives in the Cognitive Sci-ence of Religion. At the beginning of the 1990s, when the Cognitive Science of Religion was constituted as a successful methodological approach for the study of religion, there was a ra-ther narrow one-way emphasis for mind/brain study and its relations to cultural transmission or conceptualization of a ritual. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta